Certifications

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe rozwierane kl. C, RC4 do magazynów broni, do cel więziennych i aresztów

Single-wing steel door class C, RC4 for armoury, prisons and jails

Security fire doors class RC4, EI30, RC4, EI45, EI60

Security fire doors class RC3, EI30, RC3, EI45, EI 60

Exterior doors

Panel kancelaryjny kl. I

Security office panel class I

Double-leaf steel doors, class C, RC4, for armoury, special doors

Drzwi specjalne kl. C, RC5, kuloodporne kl. FB4

Special doors class C, RC5, bulletproof class FB4

Drzwi do kancelarii tajnych kl. C, RC4

Security office doors class C, RC4

Steel grating, opened class RC3

Krata stalowa stała, rozwierana kl. RC3

00-422 Warszawa, ul. Wilanowska 10