Polityka Prywatności J&W

Polityka Prywatności J&W ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Uprzejmie informujemy iż w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO firma J&W Janaszkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna prowadząca portal jiw.com.pl spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest firma J&W Janaszkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Wilanowska 10, 00-422 Warszawa
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przyszłych zamówień - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uczestniczące w realizacji tych zamówień,
  4. Państwa dane osobowe przechowywane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  5. posiadają Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  6. Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy chyba że Państwa zamówienie dotyczy kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  7. By uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] bądź formularz dostępny na stronie jiw.com.pl
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówień.

 Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dziękujemy za korzystanie z naszych usług.

 

00-422 Warszawa, ul. Wilanowska 10