Panele kancelaryjne w Oświęcimiu

Panele kancelaryjne służą wydzieleniu i zabezpieczeniu ścian pomieszczenia, dzięki czemu może stanowić ono pomieszczenie tajne. Panele wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

Panele kancelaryjne produkowane przez J&W są zbudowane z dwupłaszczowej blachy stalowej o grubości 2,0 mm, wzmocnionej wewnętrznie dodatkową blachą o grubości 2 mm, z wypełnieniem izolującym w postaci wełny mineralnej niepalnej – efektywna grubość 51 mm.

Panel kancelaryjny służy m.in. do wygrodzenia strefy bezpieczeństwa, w obrębie, której utworzone zostaną pomieszczenia kancelaryjne. Panel spełniając wymagania normy PN-EN 1143-1: 2000 klasa I umożliwia również wybudowanie wewnątrz strefy pomieszczenia magazynowego, w którym dozwolone jest przechowywanie dokumentów lub materiałów opatrzonych klauzulą tajności: „POUFNE”, „TAJNE” I „ŚCIŚLE TAJNE” poza szafami stalowymi, bezpośrednio na regałach.

Projekt i wykonanie: CoolBrand