Panel kancelaryjny

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku w kwestii dostosowania pomieszczeń kancelarii tajnej do wymagań Ustawy O Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 oraz aktów wykonawczych, m.in. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i Załącznikiem do w/w Rozporządzenia oraz Zarządzenia Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005r. firma J&W opracowała nowy produkt PANEL KANCELARYJNY.

Budowa:
dwupłaszczowa z blachy stalowej o grubości 2,0 mm, wzmocniona wewnętrznie dodatkową blachą o grubości 2 mm, z wypełnieniem izolujacym w postaci wełny mineralnej niepalnej – efektywna grubość 51 mm.

Zastosowanie:
1. Panel kancelaryjny służy m.in. do wygrodzenia strefy bezpieczeństwa, w obrębie, której utworzone zostaną pomieszczenia kancelaryjne.
Stanowiąc jednocześnie konstrukcję lekką, a wytrzymałą staje się czasem jedyną alternatywą do przystosowania ścian zewnętrznych kancelarii zgodnie z wymogami bez nadmiernego obciążania stropu budynku. Stosując zaproponowane rozwiązanie w sposób łatwy i szybki możemy uzyskać ścianę wzmocnioną o nośności granicznej odpowiadającej, co najmniej konstrukcji murowanej z cegły pełnej o grubości 250 mm.
Masa pojedynczego wzmocnienia o wymiarach powierzchni ściany 0,5 m x 3,0 m wynosi tylko 78 kg.

2. Panel spełniając wymagania normy PN-EN 1143-1: 2000 klasa I umożliwia również wybudowanie wewnątrz strefy pomieszczenia magazynowego, w którym dozwolone jest przechowywanie dokumentów lub materiałów opatrzonych klauzulą tajności: „POUFNE”, „TAJNE” I „ŚCIŚLE TAJNE” poza szafami stalowymi, bezpośrednio na regałach. Takie pomieszczenie staje się jedynym rozwiązaniem dla jednostek organizacyjnych przechowujących lub przetwarzających informacje niejawne, o wielkościach niestandardowych, jak mapy, rysunki, plany itp., które do chwili obecnej trudno było umieścić w standardowych szafach stalowych czy sejfach.

Projekt i wykonanie: CoolBrand