Technologia

Drzwi stanowią zespoloną konstrukcję stalowej ramy łącznie z progiem. W drzwiach nie występują żadne elementy sztukowane(brak słabych miejsc), co powoduje że konstrukcja jest bardzo mocna i solidna. Skrzydło jest obustronnie pokryte blachą stalową o grubości wymaganej do określonego rodzaju drzwi. Konstrukcję płata drzwiowego wzmocniono i usztywniono kratownicą stalową.

Przestrzeń między blachą wewnętrzną a zewnętrzną wypełniona jest izolatorem termicznym i akustycznym
w postaci 5-cio cm wełny mineralnej, niepalnej.

Drzwi wyposażone są w trzy zabezpieczenia przeciwwywaźeniowe od strony zawiasowej oraz trzy łożysko­wane zawiasy.

Ościeżnica do drzwi wykonana jest w dwóch wersjach:
ościeżnica pełna – profilowana oraz kątowa

Na wszystkich naszych wyrobach znajduje się tabliczka znamionowa wydana przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej, informująca o numerze seryjnym drzwi, numerze Certyfikatu klasyfikującego te drzwi oraz ich szczególnych właściwościach (np. klasa „RC4”, EI30).

Projekt i wykonanie: CoolBrand